Konstruktionsvirke

Hållbarhetssorterat konstruktionsvirke används till bärande konstruktioner som takstolar och bjälklag.