Furuvirket hämtades till stor del från Holmens egen mark i Hälsingland. Det bearbetades på både Iggesunds och Bravikens sågverk för att nå högsta hållfasthetsklass och därmed uppfylla de krav som ställs på konstruktionen i en berg- och dalbana.

– Kolmårdens djurpark hörde av sig till oss eftersom man ville bygga i trä med svensk råvara, gärna från en partner som är verksam i samma område, berättar Johan Hedin, marknadschef inom Holmens affärsområde Trävaror.

Att använda ett förnyelsebart material som trä var ett givet ingångsvärde eftersom djurparken ville visa att man månar om djur och natur. Kraven från Rocky Mountain Construction, som är världsledande på att bygga den här typen av banor, var dock höga.

– Man ville ha impregnerad, extremt stark furu i mycket kraftiga dimensioner. Dessutom var alla ritningar av amerikansk standard så vi fick genomföra ett detektivarbete innan vi slutligen hittade rätt fura i Hälsingland, säger Johan.

Virket har hållfasthetsklass C35 och för att säkerställa att det verkligen håller den kvalitet som krävs användes den avancerade stockröntgen som finns på Iggesunds sågverk. Där kan man spåra stockar med tät årsringsbredd och hög densitet. Utifrån röntgenresultaten sorterades de finaste stockarna ut. Dessa gick till Bravikens sågverk där de sågades, torkades, hyvlades och sorterades efter hållfastighet.

– Idag bedöms Wildfire som Europas bästa, och världens tredje bästa, berg- och dalbana. Vi är stolta över att ha kunnat bidra till detta, säger Johan Hedin.

 

Berg- och dalbanan Wildfire på Kolmårdens djurpark

  • invigdes 2016
  • reser sig 57 meter upp i luften och har en lutning på 83 grader
  • uppnår en hastighet av 113 km i timmen
  • byggdes av amerikanska Rocky Mountain Construction som är specialist på banor av trä och Wildfire blev den första banan i sitt slag utanför USA.

 

Här kan du läsa mer om Wildfire: https://www.kolmarden.com/parken/attraktioner/wildfire