Sågade trävaror

Produkter

För specifika ändamål krävs specifika egenskaper. Vi erbjuder ett brett sortiment av virkesprodukter för konstruktion, snickeri och emballage – av gran och furu från våra egenodlade skogar.

Vårt konstruktionsvirke

Råvaran kommer till Bravikens sågverk i form av tall och gran från skogar i Mellansverige och är till 100 procent spårbar. Genomsnittsålder för träden vid avverkning är 80 år. Det moderna och högteknologiska sågverket erbjuder ett brett utbud av standarddimensioner och kvaliteter samt tryckimpregnerade trävaror.

Läs om vårt konstruktionsvirke.

Vårt snickerivirke

Råvaran till våra produkter kommer från Holmens egna långsamväxande och ansvarsfullt brukade skogar samt köp från privata skogsägare. Vår utvecklade teknik för timmersortering med bland annat röntgen, sågning med horisontalsåg, justerverk med kamerasortering och kammartorkar med tryckramar, innebär jämn och stabil kvalitet. Det innebär att vi kan tillgodose våra kunders specifika behov.  

Läs om vårt snickerivirke.

 

Virke för pallar och emballage

Till förpackningsindustrin levererar vi våra konsekvensprodukter – det vill säga brädor som inte behöver leva upp till särskilda krav gällande utseende eller hållfasthet.

Läs om vårt virke för pallar och emballage.