Blåbärsris i tallskog

Trädslag

Vi producerar trävaror ur tall/furu och gran. Trävaror i gran används till bärande konstruktioner som takstolar och bjälklag samt till ytterväggar. Trävaror av furu används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor och golv samt till altaner, bryggor och staket.

Gran

Gran är det trädslag man i första hand använder som konstruktionsvirke. Holmen tar hand om hela trädet, men alla träddelar hamnar inte hos sågverken. Den klenare delen av trädet används för produktion av kartong och papper medan grenar, toppar, bark och sågspån blir förnybar bioenergi. Illustrationen visar vilka delar av granen som blir vilken slutprodukt.

Läsa mer om barrträ.

Hela trädet används. Klicka på bilden för förstoring.

Furu

Friskkvistigt virke är speciellt lämpat för vissa produkter med estetiska kvalitetskrav, exempelvis golv. Råvaran lämpar sig väl för produkter där kraven på hållfasthet är speciellt höga. Holmen tar hand om hela trädet, men alla träddelar hamnar inte hos sågverken. Den klenare delen av trädet används för produktion av kartong och papper medan grenar, toppar, bark och sågspån blir förnybar bioenergi. Illustrationen visar vilka delar av tallen som blir vilken slutprodukt.

Läs mer om barrträ.

Hela trädet används. Klicka på bilden för förstoring.

När du väljer trä som byggmaterial väljer du också en hållbar utveckling. Men det finns även flera andra fördelar med att välja trä.

Fördelar med trä