Närbild på granskott

Fördelar med trä

Trä spelar viktig roll i klimatarbetet. Trä är en förnybar råvara som har förmågan att binda kol. När du väljer trä som byggmaterial väljer du också en hållbar utveckling. Men det finns även flera andra fördelar med att välja trä.

Varför använda trä?

Trä är det enda byggmaterialet som är fullt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Trävaror lagrar koldioxid under lång tid vilket gör att byggnader av trä är betydligt mer klimatsmarta än de som tillverkas med fossilbaserade material och processer, exempelvis stål och betong. Genom att ersätta dessa med förnybara byggelement av trä minskas utsläppen av växthusgaser samtidigt som planteringen av nya träd binder ytterligare koldioxid.

Dessutom är hela kedjan, från tillverkning till transporter, betydligt mer energisnål och kostnadseffektiv för trävaror än andra byggnadsmaterial.

Ett av de främsta målen med Holmens skogsbruk är att så många som möjligt av de plantor som planteras ska bli ståtliga och raka träd som 80-90 år senare kan skördas för att i första hand bli byggmaterial till framtidens miljövänliga bostäder.

Våra trävaror

För specifika ändamål krävs specifika egenskaper. Vi erbjuder ett brett sortiment av virkesprodukter för konstruktion, snickeri och emballage - av gran och furu från våra egenodlade skogar.

Läs om våra trävaror