Så här fungerar det

I samband med avverkningsuppdrag som Holmen utför, tecknar du även ett återväxtuppdrag med oss. Det är ett paket som består av markberedning, plantor och plantering. Vid behov kompletteras det med skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp.

  • En hel växtperiod och en vinter efter planteringen gör du själv en kontroll av hygget. Har fler plantor än normalt skadats eller dött, kontaktar du Holmen.
  • Återväxtgarantin gäller oavsett orsak till plantavgången, även när till exempel vilt, sork, svamp eller frost skadat plantorna.
  • Holmen gör en inventering för att bedöma behovet av hjälpplantering.
  • Om planttätheten underskrider skogsvårdslagens krav, bekostar Holmen en hjälpplantering.

 

Ta del av vår kunskap

Grunden för vårt erbjudande är kunskapen vi vunnit genom vårt egna skogsinnehav. Det ger oss erfarenhet och expertkunskap i skötsel av skog, från frö och planta till skörd och återplantering.

  • Vid våra plantskolor använder vi oss av utvalt frö för att skapa friska och växtkraftiga plantor för olika ståndorter.
  • Beroende på förutsättningarna för din mark, och i samråd med dig, väljer vi anpassade material och metoder som passar din nya skog.
  • Våra plantörer har rätt utbildning och redskap för jobbet.
  • Till det lägger vi också vår återväxtgaranti som ger dig maximal trygghet.