Jan och Anita Olofsson i Tväråmark är nyblivna pensionärer. De är också ägare till en delvis svårtillgänglig skogsfastighet med stort behov av röjning och gallring. Virkesköparen Wictor Rytterstedts förslag om en skogsbilväg föll därför i god jord. Framtida skötsel och skörd har därmed säkrats.


Ralf Nilssons stora grävmaskin bryter sig fram genom den frusna marken. Det översta jordlagret lyfts bort och grävs ner vid sidan av vägsträckningen. Där under Paret Olofsson, Wictor och Ralf i förgrunden framför grävskopan.finns nytt material för överbyggnad och slitlager som läggs på.
– Jag gräver som jag själv vill ha det, hojtar Ralf. Det ska se snyggt ut, inte som en potatisåker. Man måste vara lite konstnär för att bygga väg.

Snön ligger djup mellan trädstammarna. För hundra år sedan låg marken bar, med skogen förvandlad till kol åt Sävars Bruk. Nu är det återigen tätt mellan träden, med gott om silverfuror som glänser mellan välväxta granar och höga tallar.
– En häftig skog, konstaterar Ralf under en paus i arbetet. Men den borde ha gallrats för länge sedan, nu blir den inte bättre än den är.
Det är av det skälet som han har fått i uppdrag att bygga väg på Jan och Anita Olofssons skogsfastighet i närheten av Sävar, norr om Umeå.

Det var Jans morfars far som 1883 köpte gården i Tväråmark där Jan själv växte upp. Fram till att han var 15 år fanns det djur i ladugården. Gården hade bildats under 1800-talets första hälft då laga skiftet innebar att mark och byggnader samlades på en gemensam plats. Ett effektivare jordbruk var målsättningen.
– Det var åkermarken man ville åt, skogen hade på den tiden inget värde att tala om, annat än som vedbod, berättar Jan över kaffe och kaka i köket där kylskåpet pryds av barnbarnens teckningar och vintersolen får den gulmålade pärlsponten att lysa.

För Jans förfader blev resultatet 135 hektar mark, varav 90 hektar utgjordes av skog. Tillräckligt, ansågs det, för en familj att klara sig på.
– En fin fastighet, menar Jan.
Jan och Anita Olofsson är båda 66 år och nyblivna pensionärer. Fastigheten är Anita kisar och tittar mot de snötäckta trädtopparnautlöst från syskonen och nu finns det mer tid och energi till att sköta om skogen, med vedhuggning och röjning.

Men skiftet är orört, svårtillgängligt och i stort behov av handfast skötsel. Sedan en skörd gjordes under 1990-talet har inte mycket åtgärdats. En väg med hundra år på nacken har vuxit igen, en raserad bro vållar en del huvudbry.
– Jag började röja lite, men så kom snön, berättar Jan. Skotern var för dålig och fyrhjulingen kom inte fram. Det kändes som ett övermäktigt projekt.

Rågranne till makarna Olofssons skogsfastighet är Holmen Skog. En bergtäkt som sträcker sig över bägge fastigheterna ska börja utvinnas under hösten. Till grusgropen har Holmen en väg som slutar vid Ängesberget där familjen Olofssons fastighet tar vid. Wictor Rytterstedt, virkesköpare hos Holmen Skog i Umeå, insåg att vägen enkelt kunde förlängas och öppna för ett mer aktivt skogsbruk. Dessutom innebar den gemensamma bergtäkten tillgång till billigt material för ett vägbygge.

Jan och Anita Olofsson kunde inte annat än applådera förslaget, trots att de i nuläget inte hade planer på någon större skörd.
Paret Olofsson och Wictor tittar på kartor och pratar igenom vägbygget– Får man ett förslag på lösning med posten så är det klart man tittar på det, avgör Jan Olofsson. Det kostar en slant, men är en bra investering och en åtgärd inför kommande generationsskifte.

Holmen Skogs norra region bygger varje år omkring sex mil skogsbilväg på egen mark och omkring sju kilometer väg i samband med skörd på privat mark. Skogsbilvägar brukar kallas för skogsbrukets blodomlopp. I hela landet byggs varje år 170 mil ny skogsbilväg. Bra vägar i skogen spar både tid och pengar, att köra ut virke med skotare kräver 50 gånger mer energi än med lastbil.

Och är skogen blöt, som den är på många håll där Jan och Anita Olofssons skog växer, går det utan väg bara att skörda och hämta ut virket på vintern då marken är frusen. Samtidigt har efterfrågan på virke blivit allt större under sommaren.

Wictor Rytterstedt har, med goda råd av vägmästare och andra experter på Holmen Skog, projekterat den 900 meter långa vägsträckan. Två vändplaner och en större bäcköverfart ingår i projektet som beräknas till cirka 100 kronor för varje ny meter vägkropp. Kostnad för slitlager, bärlager och förstärkningslager tillkommer.
– Då får vi också kortare skotningsavstånd vid framtida avverkningar, en bra bäcköverfart, möjlighet att skörda året om och ett område lätt tillgängligt för ägarfamiljen, summerar Wictor.

Hela kostnaden för vägen, där bäcköverfarter och grus ska läggas till meterpriset, Jan och Anita går längs med den snötäckta vägen.betalas av Holmen genom Wictor. När vägen är helt klar görs en avräkning där bland annat 250 kubikmeter skog som skördats i väglinjen påverkar slutpriset.
– Därefter övergår hela skötseln till fastighetsägaren, förklarar Wictor som gärna ser att samarbetet om vägbygget kan leda till en långsiktig relation med framtida avverkningsuppdrag.

Men Jan och Anita Olofsson har inte bråttom. Två mindre avverkningar som görs i skrivande stund har lagts ut på Holmen, men några ytterligare avverkningsplaner finns inte.
– Det går ingen nöd på oss, försäkrar Anita. Skogen får stå kvar tills vidare. Men barnen ska ha sitt, när den tiden kommer.

Kaffet är urdrucket, det knäpper i vedspisen och i kökssoffan fördjupar sig Jan och Wictor i bärighet, vägtrummor och våtmark. Jan rätar på ryggen och ser ut genom fönstret där vit snö, röda lador och en åttkantig loge skymtar.
– Men det är klart, med en skogsbilväg ökar tillgängligheten på virket, säger han. Samtidigt minskar ställtiden om det blir storm med många vindfällen.

Text: Mats Wigardt
Foto: Mårten Dalfors, Frida Sjögren

Om Anita Olofsson

Ålder: 66 år.
Bor: Tväråmark.
Yrke: Före detta biomedicinsk analytiker.
Intressen: Hantverk, odling, litteratur.
Gillar: Barnbarnen, att spinna lin.

Om Jan Olofsson

Ålder: 66 år.
Bor: Tväråmark.
Yrke: Före detta miljöinspektör.
Intressen: Sport, historia, litteratur.
Gillar: Att vara i skogen.

Vägen – ett lyft för hela skogsbruket

Skogsbilvägar har stor betydelse för ekonomin i skogsbruket. Värdet på skogsfastigheten påverkas av hur nära skogen en fungerande skogsbilväg ligger. En skogsbilväg gör att områden som ska skördas eller gallras blir lättare att nå. Avverkningsarbetet blir mindre kostsamt och virket kan hämtas i rätt tid för industrin.
En väg underlättar även tillsynen av skogen, jakt och friluftsliv, samt gör det möjligt att röja och plantera utan att behöva bära utrustning och plantor långa sträckor.

Att tänka på innan man bygger en skogsbilväg

  • Var ute i god tid.
  • Sök samverkan med grannfastigheter.
  • Kolla ekonomin.
  • Dra vägen på rätt sätt.
  • Glöm inte underhållet.

 Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019