Certifiering ger mervärden – och plats för Europas minsta fågel!


Björksnäs gård

Som matkonsult är det viktigt för Carolina Ericsson med schysst husmanskost av närproducerade råvaror.

Som skogsägare är det lika viktigt att bedriva ett schysst skogsbruk med miljöhänsyn.

– Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet.

Det är mer än 40 år sedan som de sista korna lämnade ladugården på Björksnäs gård i Kisa. Sedan dess har fokus varit på gårdens 300 hektar skog.

För cirka 20 år sedan flyttade Carolina och Alf till släktgården Björksnäs. De engagerade sig mer och mer i skogens skötsel och för cirka fem år sedan tog de över gården.
– Så länge jag minns har skogen brukats med sunt förnuft. Vi har aldrig gått hårt fram, utan tänkt på miljön, gamla kulturminnesmärken och att vårda skogen.

Carolina EricssonI samband med att hon sålde en avverkningsrätt till Holmen kom hon i kontakt med inköparen Magnus Mattsson. Samtidigt informerade han Carolina om att certifierad skog, enligt PEFC™ och FSC®, blir allt mer efterfrågat.

– Det var ett enkelt val. Jag insåg att vi alltid har skött skogen enligt de krav som certifieringen ställer. Då var det självklart att låta Holmen certifiera skogen.

Stora och små fördelar

Att certifierat virke är eftertraktat är inte det enda. Carolina känner sig även tryggare i det fortsatta skogsbrukandet.

– När Holmen kommer hit för något uppdrag, så vet de ju exakt hur de ska göra för att följa certifieringarna.

Det finns ytterligare en fördel, om än väldigt liten: kungsfågeln, Europas minsta fågel.
Carolinas son Henrik– Det var en av Holmens medarbetare som tipsade om att vi har kungsfågel i skogen. De är beroende av stora, gamla granar. Med certifieringen skapar jag förutsättningar för att både de gamla granarna och kungsfåglarna blir kvar.

Både Carolina och Alf har ”vanliga” jobb, men försöker sköta skogen så mycket de hinner. Nyligen köptes en skotare in som Carolina hoppas att sönerna Jakob, 21 år, och Henrik, 19 år, ska intressera sig för.

– En vårstorm blåste ner cirka 200 kubikmeter gran. Jag hoppas pojkarna tar ut det ur skogen med skotaren, säger Carolina och skrattar förhoppningsfullt.

Namn: Carolina Ericsson 
Ålder: 48 år
Yrke: Matkonsult
Familj: Maken Alf och de vuxna sönerna Jakob och Henrik
Skogsinnehav: 300 hektar produktiv skog

Läs mer


Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017