”Skogen har fört oss samman”


Ett välplanerat generationsskifte kräver tid och engagemang. För östgötska familjen Hermelin började processen för över tio år sedan.
– Det har varit ett gemensamt projekt som skapat ännu bättre sammanhållning inom familjen. Man kan säga att skogen fört oss samman, säger nyblivne skogsägaren Carl Hermelin.

Ett par mil söder om Linköping, i Nykils socken där den östgötska slättbygden gått över i böljande barrskogar, finns herrgården Wallsnäs. Den har varit i familjen Hermelins ägor sedan mitten på 1800-talet. Alldeles i närheten av släktgården står ett modernt timmerhus på en höjd över sjön Bjärsen. Det är Carl Hermelins jaktstuga och hem när han är i Sverige. Till vardags bor han nämligen med sin familj i Nederländerna och jobbar med global expansion på Inter Ikea Systems huvudkontor i Delft.

Sammanlagt har han bott, studerat och arbetat utomlands i 17 år. Han träffade tidigt sin portugisiska fru Cristina, som student på universitetet i Miami.
– Det här med skogen har växt på mig. Genom mina år utomlands har jag kommit att ännu mer uppskatta den svenska skogen. Ju längre jag varit utomlands, ju större har suget blivit att komma hem och ha den här fasta punkten, berättar Carl.

Redan 2002–2003 började pappa Ulf och mamma Gertrud Hermelin prata om Familjen Hermelins på skogstur med hundengenerationsskiftet av familjens jordbruk – gården Fallsberg utanför Skänninge – och två skogsfastigheter intill Wallsnäs på sammanlagt 600 hektar.
– Då hade jag precis börjat min utlandskarriär och tyckte den var väldigt spännande. Samtidigt såg min storebror Olof möjlighet att ta över jordbruksfastigheten. Med åren förstärktes det här. Det blev naturligt att min bror tog över gården medan jag skulle bli skogskillen, berättar Carl.

Sagt och gjort. Brodern Olof, som också är ekonom, lämnade mediebranschen i Stockholm där han jobbat i tio år, för att gå jordbruksutbildningar och gå bredvid pappa Ulf på gården innan han själv tog över som lantbrukare. Carl betonar att föräldrarna varit måna om att göra ett framgångsrikt generationsskifte där relationerna inom familjen är bibehållna. Resultatet har blivit en ännu starkare sammanhållning.
– Vi har fått en verksamhet att prata om, både Olofs gård och skogen, inte bara hur det går för barnbarnen. Jag pratar med mina föräldrar ett par gånger i veckan och vi har så härligt när vi ses, säger Carl.

Han framhåller att familjen varit i situationen att det funnits tillräckligt för alla att kunna ha det bra, inte bara en stor fastighet att dela på.
– Det har underlättat. Men det har också varit viktigt att alla varit delaktiga under en längre tid, att alla fått säga vad de tycker om generationsskiftet och att vi tagit hjälp av en professionell revisionsbyrå, säger Carl.

Pappa Ulf Hermelin, 73 år, hyllar konsulten Gunnar Axelsson på LRF Konsult i Norrköping som hjälpt till med generationsskiftet.
– Han har lett diskussionen och med honom vred och vände vi på hur vi skulle göra det rättvist mellan pojkarna och så att vi äldre skulle kunna få ha det bra. Alla parter är mycket nöjda, säger Ulf.

Rent praktiskt har sönerna fått respektive fastigheter som gåva, medan föräldrarna fått ett vederlag i form av en revers, ett skuldebrev från sönerna, som fungerar som en pensionsförsäkring. Generellt är det viktigt att vederlaget är mindre än 85 procent av taxeringsvärdet året före det år som lagfart beviljas, annars måste gåvomottagarna betala stämpelskatt.
– I värderingen är det viktigt att räkna bort den latenta skatteskulden som gåvomottagaren får ta över. Vi har alltså utgått från marknadsvärdet efter den reavinstskatt som det skulle bli om vi istället sålt fastigheterna, förklarar Ulf.

Både han och hustrun Gertrud betonar att varje familj är unik och har egna förutsättningar, men det är viktigt att tala med varandra och att börja prata tidigt om generationsskiftet.
– Det är viktigt att barnen aldrig blir osams, poängterar Gertrud. – Vår generation vill ofta bestämma, men man måste ha en diskussion och lyssna. Jag vet också äldre som resonerar att barnen får göra upp när de själva dött, men det bäddar för bråk, menar Ulf.

Själv blev Ulf lantbrukare 1966 när han var 23 år. Hans yngre bror Magnus tog över Wallsnäs medan Ulf fick gården Fallsberg, som köpts in just för att underlätta generationsskiftet den gången.
– Min pappa var väldigt intresserad av skogen. Men jag var måttligt intresserad av skogen när jag var yngre – då var det lantbruket som gällde. Idag är det tvärtom för mig. Jag har släppt jordbruket medan skogen är det stora intresset, berättar Ulf.

Vad tänker du kring att många idag gör generationsskiftet när de är äldre, jämfört med hur det var när du själv tog över?
– Vi fyrtiotalister känner oss mycket piggare än vad våra föräldrar gjorde när de var i 70-årsåldern. Skogen kan också skötas på ett sådant sätt att man inte är ute själv och hugger och Carl och pappa Ulf på skogspromenadröjer. Sedan tror jag att många äldre idag vill ha något kvar att jobba med. Så är det även för mig. Jag sköter bokföringen för lantbruket på Fallsberg och jag har skrivit ett förvaltningsavtal med min son Carl vad gäller skogen, så jag har fullmakt att göra alla affärer, säger Ulf.

Carl inflikar:
– Det är en utmaning att jag bor och arbetar i Nederländerna och därför inte kan vara så nära skogen som jag skulle önska. Det kräver ett gott samarbete med mina föräldrar och samarbetspartners som till exempel Holmen.

För Carl har skogen under hela uppväxten varit en viktig del av familjelivet, med jakt, svampplockning och kräftfiske. Med åren har intresset ökat för att själv driva och utveckla skogsbruket. Därför pluggar han nu på distansutbildningar på Linnéuniversitetet i Växjö. Nu går han andra delen i Hållbart familjeskogsbruk. Och just hållbarhet är en självklar del i hans jobb som affärsutvecklare för Ikea, och tidigare på H&M.
– När det finns kunskap och ett hållbart samspel mellan människa och natur så ökar det produktiviteten för alla. Mitt långsiktiga mål är att driva skogen med ökat fokus på biologisk mångfald och miljöcertifiering, berättar Carl.

Carls stuga av timmer från den egna skogen står sig vackert mot höstfärgernaFörutom naturåtgärder handlar det för honom även om att stötta sociala värden som att ordna vändplatser eller grillplatser för besökare i skogen.
– Det handlar inte om att räkna hem den här grillplatsen. Jag tror att om man gör någonting bra så får man någonting bra tillbaka, säger Carl som ser utvecklingsmöjligheter för svensk skog där det går att ha både en hållbar lönsamhet och samtidigt öka värdet på mångfalden.

 Vi tar en kopp kaffe i det nybyggda huset – av timmer från den egna skogen. Utanför står björkarna som gula eldslågor mot den höstmörka granskogen.
– Det här huset är väldigt speciellt för mig. Jag och min fru Cristina beslutade oss för att bygga huset för att överföra kärleken till skogen till våra barn, för att sätta ner foten, säger Carl.

Redan nu har de börjat diskutera hur och när de själva ska göra generationsskiftet till sina barn – idag 5, 6 och 8 år gamla.
– Jag har två skogsfastigheter. Målet är att köpa fler fastigheter så att barnen naturligt kan dela på skogen. Men vi vill skapa förutsättningar, inte krav. Om de vill sälja skogen och göra något annat så ska de ha den möjligheten, säger Carl.

Text: Nils Sundström. Foto: Karl Nordlund

Om Carl


Ålder:
42 år.
Familj: Fru Cristina, tre barn. Bostadsort: Wassenaar, Nederländerna.
Yrke: Expansionsledare (market leader) för Inter Ikea Systems B.V. i Nederländerna.
Skogsinnehav: Äger sedan 2015 två skogsfastigheter på sammanlagt 600 hektar i södra Östergötland, varav 47 procent är gran, 43 procent tall och resten löv.


Läs också...

I vår webbtjänst Min skog hittar du som är leverantör till oss mer information om generationsskifte och hur du förbereder dig och gör fastighetsöverlåtelsen på bästa sätt.

 

Till webbtjänsten Min skogMer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019