Dags att skörda skog? Resultatet är helt beroende av vilka åtgärder som tidigare gjorts i beståndet. Bengt Gideskog i östgötska Väderstad är en stolt skogsägare som noga planerar för tillväxt.
– En välskött skog är bra investering, både för klimatet och ekonomin. Ju mer skogen växer och ju mer vi använder trä i byggnation, desto mer binder vi koldioxid.


Från den välkända fågelsjön Tåkern hörs stämmor av olika slag, ett larm om att det är vår i luften. De hörs tydligt till Bengt Gideskogs hem, Valla Rusthåll, utanför Väderstad. Här har Bengt drivit lantbruk i 40 år med mäktiga Omberg som en grönblå siluett i fjärran.

På 150 hektar åker odlas både vete, raps, lin och bönor. Under åren har han också byggt upp en stor produktion av befruktade kläckägg. Den verksamheten driver Bengt tillsammans med sonen Alexander med hjälp av ett par anställda.

Skog har alltid hört till gården, men med åren har skogen fått en allt större betydelse för Bengt Gideskog. Både som intresse och ur ekonomisk synvinkel.
– Snart skördar jag granskog som jag själv varit med om att plantera. Det är fantastisk vad skogen växer, säger Bengt Gideskog.

En effekt av lång tid av ordnat skogsbruk är att skogsproduktionen ökar, både hos Bengt Gideskog och i Sverige generellt. Kanske kan det tydligast avläsas på de allra bördigaste granmarkerna där omloppstiden förkortas.

Bengt Gideskog är noga med att följa sin skogsbruksplan och åtgärda allt i tid.
– Jag tycker att det är vackert med en fin, väletablerad plantering som är 10–15 år när man ser att det här kommer att bli något. Det känns tryggt, en tillgång som bara står där och växer, säger Bengt Gideskog.

Klimatnyttan gör mig stolt
- Bengt Gideskog

 

Hittills har det mesta han skördat varit skog som hans pappa Sven Gideskog planterat, sedan han och hans hustru Ann Marie köpte gården 1946.
– Min pappa sa alltid två saker som jag skulle tänka på. Det var att ”hur det än är, så ska du se till att det är beskogat överallt och sedan ska du ha täta tak på husen. Då kommer du alltid att klara dig”. Det var hans två grejer.
– Han kunde åka och hämta tio plantor och sätta i ett hål någonstans där plantorna dött eller blivit skadade.

De plantor som Bengt nu sätter och de bestånd som han nu röjer är träd som kanske hans barn eller barnbarn kommer att skörda.
– Jag har haft förmånen att ta över en fin skog och då vill jag självklart även lämna efter mig en lika välskött skog, säger Bengt.

Idag äger Bengt Gideskog 250 hektar skog. Två skogsfastigheter på totalt 150 hektar har han köpt till på senare år, bland annat för att det ska underlätta vid ett kommande generationsskifte.
– Sedan är det också en trygghet att ha skog och den ska vara i en vettig åldersfördelning. Skogen har ett värde och det går att avverka mer eller mindre. Jag har en tillväxt på ungefär 1500 skogskubikmeter per år, men jag avverkar betydligt mindre, kanske 500 skogskubikmeter, säger Bengt.

En stor del av hans skog är granskog och gran i södra Sverige är känslig för rotröta. Det gör att det är viktigt att ha koll på vilket bestånd som står på tur att skördas innan värden går förlorade.
– Det kan löna sig att skörda gran relativt tidigt för att undvika risken för rotröta och stormskador, förklarar virkesköparen Anders Nilsson på Holmen Skog.

 Sedan 2011 är han Bengts kontakt för alla skogsbruksåtgärder som görs enligt de skogliga certifieringarnas krav.
– Den senaste skörden vi gjorde hos Bengt 2015 var på ett par hektar. Där var det lite vindpåverkan och gran som började må dåligt med risk för rotröta, berättar Anders Nilsson.

Bengt Gideskog berömmer Anders.
– Han är fantastiskt bra. Han kan titta förbi ett bestånd och sedan ringer han och säger att det där måste vi göra något åt. Det fungerar jättebra. Vi har en bra dialog, säger Bengt.

En sak som dock upprör Bengt Gideskog är djupa hjulspår och andra körskador, som det blev efter en gallring för två år sedan. Varför satsar man inte på teknikutveckling med exempelvis bandgående fordon? undrar Bengt.
– Det regnade kraftigt när vi skördade och det var inte heller väg ända fram, men nu har du förstärkt så det är skogsbilväg hela vägen fram, säger Anders.

Viktiga verktyg för att undvika körskador är att planera körvägarna noggrant och använda markfuktighetskartor som visar var det är mest lämpligt att köra. När det gäller att bygga skogsvägar ligger Bengt Gideskog över genomsnittet, anser Anders Nilsson.

– Mitt mål är att inte ha mer än 200 meters drivningsväg, förklarar Bengt. Annars får du betala en extra kostnad för skotningen och du får mer körskador. Men du ska hinna med och ha råd också. I höst och vinter har jag gjort nästan en kilometer väg för att det var så torrt. Min kostnad brukar ligga på cirka 200 kronor per meter.

Får du igen den kostnaden?
– Inte jag, men på en eller två generationer är det en jättebra investering. Sedan kan jag nyttja vägarna för att titta till skogen och slippa bära röjsågen långa sträckor.

Vi går en runda där Bengt skördade 2015. Nu är det en föryngringsyta där granplantorna når några decimeter. Den skördade skogens timmer har blivit sågade trävaror som fortsätter att binda koldioxid och nu växer en ny skog upp som binder mer koldioxid. Både skogsprodukter och växande skog bidrar alltså till kollagring, det som också kallas kolsänka.
– Skogsbruket har en viktig klimatnytta och jag är stolt över att bidra till kolsänkan, precis som jag är stolt över att producera bra livsmedel, säger Bengt.

Han berättar att han är hälftenägare i ett vindkraftverk i närheten. En femtedel av vindkraftverkets produktion täcker gårdens konsumtion av el för spannmålstork och hönshus.
– Sedan eldar vi med halm och bränsleved och har ersatt all olja, motsvarande 50 kubikmeter olja per år. Det känns bra. Det är bara att titta på barnbarnen för att fundera på vad man kan bidra med för att inte släppa ut koldioxid, säger Bengt Gideskog.

Av: Nils Sundström Foto: Karl Nordlund och Henrik Witt

Om Bengt


Ålder
: 63 år
Familj: Fru Kristina samt tre barn, ett bonusbarn, två barnbarn och två bonusbarnbarn.
Bostadsort: Valla Rusthåll utanför Väderstad, Ödeshögs kommun.
Yrke: Lantbrukare och skogsägare.
Mark: 250 hektar skog, 150 hektar jordbruksmark.
Produktion: Driver med sonen Alexander produktion av befruktade kläckägg. Levererar dagligen 28 000 befruktade ägg till Kronfågel.
Uppdrag: Kommunfullmäktiges ordförande i Ödeshögs kommun (M).

 

Läs också…

Fri rådgivning - bli kontaktad av en virkesköpareMer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019