Återväxten är tryggad på Sörtorps gård


Ann-Marie

Sörtorps gård i Finspång kommun har funnits i samma släkt sedan 1700-talet. När Ann-Marie Nilsson tog över, tillsammans med barn och brorsbarn, kände hon med övriga delägare ett stort ansvar.

– Vi vill ha en välskött skog till gagn för kommande generationer och för att respektera tidigare generationers hårda arbete. Därför var Holmens återväxterbjudande med återväxtgaranti perfekt för oss.

Släktgårdar som går i arv tenderar att få allt fler ägare med olika viljor. Så var det med Sörtorps gård, men 2010 köpte Ann-Marie, döttrarna Caroline och Camilla samt brorssönerna Per-Owe och Johnny ut de övriga.

– Det var ingen dramatik. De övriga ville sälja. Vi har hjärtat där och vill driva gården vidare, säger Ann-Marie som är affärsjurist och till vardags arbetar med Yrkeshögskoleutbildning i Norrköping.

En långsiktig partner

Gården består av 80 hektar, varav 70 hektar är produktiv skog. När Ann-Marie, Per-Owe och Johnny i början av året kontaktade Holmen hade de ett övergripande önskemål.

Fyrhjuling fika– Vi ville ha en långsiktig samarbetspartner. Någon som vi kunde ha en dialog med, någon som förstod oss och som kunde prata med oss på vår nivå.

Ann-Marie kom i kontakt med virkesköparen Gunnar Engdahl på Holmen – och samarbetet fungerade bra direkt.

– Givetvis är det ekonomiska värdet på skogen viktigt, men vi ville ha ett mervärde – och det fick vi av Holmen. Gunnar är lyhörd och förstår hur vi tänker kring miljövärden och att vi värnar om en välskött skog. Dessutom hör han ofta av sig för att informera oss.

Virke till lokal industri

Resultatet blev en ny certifierad skogsbruksplan och ett avverkningsuppdrag med Holmen Skog på drygt 5 000 kubikmeter, varav mer än hälften är gran som går till Holmens nya sågverk Braviken.

– Det var en fördel ur miljösynpunkt, att virket går till en lokal industri utan långa transporter. Att vår skog bidrar till arbetstillfällen lokalt, känns också bra.

Att samtidigt teckna ett återväxtpaket med återväxtgaranti – markberedning, plantor och plantering – föll sig naturligt i dialogen med Gunnar.

– Garantin känns väldigt trygg om vi skulle ha otur med torka, viltskador eller andra skadeangrepp det första året.

Ann-Marie

Ingen av delägarna bor permanent på Sörtorps gård, men ägarna vistas där flitigt på helger och under sommaren. Alla är engagerade i driften och vill lära sig mer. Exempelvis gillar brorssönerna Per-Owe och Johnny att röja i skogen – det ger både motion och en välskött skog.

Holmens återväxtgaranti ger trygghet i skogsägandet och återväxten i familjen tryggas genom Johnnys tonårspojkar och Per-Owes 2-åriga dotter – en ny generation som ska skolas in på gården.

– Barnen blir fler och fler, i höstas fick Camilla tvillingpojkar och Per-Owe ytterligare en liten dotter, skrattar Ann-Marie.

Namn: Ann-Marie Nilsson 
Ålder: 62 år
Yrke: Affärsjurist
Familj: Döttrarna Caroline och Camilla med familjer
Skogsinnehav: 70 hektar produktiv skogÖkad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017