Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Som privat skogsägare är du viktig för oss på Holmen. Vårt samarbete är ett samspel där vi både skapar värden i din skog och värdefulla produkter till samhället.

 

Vad som är viktigt för dig i din skog, det vet du bäst. För oss på Holmen är det viktigt att vara uppdaterade på den senaste praktiken och tekniken inom skogsbruk. Som leverantör till Holmen kan du ta dela av vår kunskap. Vi kan hjälpa dig att skapa en värdefull skog.

 

Läs mer om våra skogsägare och vad som är värdefullt för dem.

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser