För att få koll på alla skogliga åtgärder som behöver planeras och beställas kan det vara bra att tänka i årscykler. I det moderna skogsbruket är det inte nödvändigt att följa årstiderna lika strikt som förr i tiden, men det kan ändå vara till hjälp att hänga upp planerna på kalenderåret. Och glöm inte att njuta av årstidernas skiftningar. Det är också en del av skogens värde.


JANUARI

App, app, app
Om du inte redan bekantat dig med Holmens app för att planera ditt skogsbruk är det dags. Läs mer om appen, se instruktionsfilm, ladda ner och registrera dig här.

FEBRUARI

God gallring
Gallring kan göras året runt, men det är bra att tidigt på året se över eventuella bestånd som ska gallras. Ska du sälja leveransvirke är det dags att lämna en leveransplan för vårens leveranser.

MARS

Röjningsplanera i tid
Våren är att föredra för röjning eftersom du får en god överblick innan löven slagit ut. En professionellt utförd röjning vid rätt tidpunkt ger tillväxt, stabilitet och en öppen och ljus skog.

APRIL

Syna snöskador
I april passar det bra att undersöka om vintern orsakat några snö- eller stormskador. Planera in eventuella åtgärder för att ta hand om det som skadats så att skogen kan fortsätta växa som den ska.

MAJ

Den nya skogen
Att planera för återväxt och plantera ny skog är att göra framtidens generationer en stor tjänst. De kommer att få skörda frukterna av vår långsiktiga planering. Att göra rätt val av planta och skyddsbehandling samt växtplats, ger ett försprång som växer med tiden.

JUNI

Pyssla om diken
Det går utmärkt att skörda och gallra under sommaren. Juni är även en bra tid att rensa befintliga diken i skogen vilket ökar tillväxten på lång sikt.

JULI

Sommarlov i skogen
Njut av skogen under semestern. Passa på att fylla skafferiet med skogens skörd av blåbär, hallon, lingon och smultron.

AUGUSTI

Vägen framåt
Har du koll på dina skogsbilvägar och diken? Annars är det läge att göra en översyn och planera framåt. Du som planerar skörd under nästa år behöver ta tag i vägplanerna redan nu. Vissa åtgärder kräver samråd och tillstånd. Augusti är också en bra tid att röja sly runt älgpassen om du är jägare.

SEPTEMBER

Hösten är jakttid
Att bidra till en aktiv viltförvaltning är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra för tillväxten i skogen. Tänk också på att det fortfarande går utmärkt att plantera. Ska du plantera under nästa år? Då är det dags att beställa plantorna nu.

OKTOBER

Bered för återväxt
Oktober är en bra tid för markberedning för det som ska planteras till våren, då hinner marken ligga till sig, men inga nya växter hinner etablera sig innan plantorna kommer i jorden. Glöm inte att lämna in leveransplan för höstens leveranser till Holmen.

NOVEMBER

Se upp för storm
Höst- och vinterstormar kan orsaka skador på skogen. Då är det viktigt att röja upp, men kom ihåg att det krävs erfarenhet och särskild utbildning för att jobba med stormskadad skog. Nu är det även tid att planera för deklarationen.

DECEMBER

Bjud in skogen
En av många fördelar med att vara skogsägare, är att man kan hugga sin egen gran. Men det finns mycket annat kul att skapa av skogen. Bind din egen julkrans, gör tomtar av kottar tillsammans med barn och barnbarn eller dekorera julstaken med lav och mossa.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019