Hälsingefuran är sedan länge känd för sina goda virkesegenskaper. Till Holmen-koncernens sågverk i Iggesund söker vi Hälsingefura. 


Den fina hälsingefuran har en mycket hög kvalitet och lämpar sig  mycket bra för de produkter som tillverkas vid Iggesunds Sågverk,  det vill säga insatsvaror till produkter i vår inomhusmiljö.

Hälsingefura ger dig flera fördelar:

  • Ett mycket konkurrenskraftigt virkespris

  • Förmånliga betalningsvillkor och möjlighet till dellikvider. Oavsett om avverkningen gjorts eller inte. På nya kontrakt tecknade efter 1 november 2012 utgår dock ingen ränta på likviden.

  • En personlig skoglig rådgivare och kostnadsfri skoglig rådgivning.

  • Behandling mot rotröta när avverkningen sker under känslig tid av året.

  • Enkel, tydlig och fullständig redovisning av alla intäkter och kostnader på avverkningen.

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019