Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Hälsingefuran är sedan länge känd för sina goda virkesegenskaper. Till Holmen-koncernens sågverk i Iggesund söker vi Hälsingefura. 


Den fina hälsingefuran har en mycket hög kvalitet och lämpar sig  mycket bra för de produkter som tillverkas vid Iggesunds Sågverk,  det vill säga insatsvaror till produkter i vår inomhusmiljö.

 

Hälsingefura ger dig flera flera fördelar:

  • Ett mycket konkurrenskraftigt virkespris
  • Förmånliga betalningsvillkor och möjlighet till dellikvider. Oavsett om avverkningen gjorts eller inte. På nya kontrakt tecknade efter 1 november 2012 utgår dock ingen ränta på likviden.
  • En personlig skoglig rådgivare och kostnadsfri skoglig rådgivning.
  • Behandling mot rotröta när avverkningen sker under känslig tid av året.
  • Enkel, tydlig och fullständig redovisning av alla intäkter och kostnader på avverkningen.

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser