Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog. Det finns två huvudformer, avverkningsrätt och leveransvirke.


1. Avverkningsrätt

Här hjälper vi dig med både avverkning och transport av virket. Avverkningsrätterna delas i sin tur in i två olika underformer: 

  • Avverkningsuppdrag
    Detta är den vanligaste affärsformen vid försäljning av skog. Du får betalt för den verkliga volymen massaved och timmer från avverkningen. Virket mäts in av virkesmätningsföreningen (som är en oberoende virkesmätningsorganisation) som finns vid den mottagande industrin. Du ersätts enligt kontrakterad virkesprislista efter avdrag för de kostnader som uppstått i samband med avverkningen.

  • Pris per sortiment
    Du får betalt för den inmätta volymen per virkessortiment. Du ersätts med ett fast pris per sortiment.

2. Leveransvirke

Här säljer du ditt virke "vid bilväg" det vill säga du ordnar själv med avverkning och transport av virket till bilväg. Du får betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

På kontrakt tecknade efter 1 november 2012 utgår ingen ränta på likviden.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019