Det är roligt att äga och bruka skog. Samtidigt ställs man som ny skogsägare inför en mängd nya frågeställningar. Goda råd är värdefulla oavsett om du själv utför arbetet i skogen eller om du vill ha hjälp med det.  Här följer några tips till dig som är ny skogsägare.


Skaffa överblick med en skogsbruksplan

Skaffa dig överblick över din skog. Skogsbruksplan är ett värdefullt verktyg i planeringen av ditt skogsbruk med fokus på såväl kvalitet som ekonomi och miljö. Förutom skogsfakta och skogskartor innehåller den skötselrekommendationer för din skog. Vår skogsbruksplanen finns även som app för iOS och Android.

 

Satsa på gallring

Det lönar sig att gallra. En väl genomförd gallring ger en intäkt redan innan skogen är slutavverkningsmogen. Samtidigt utvecklas värdet på skogen som är kvar. 

 

Håll koll med Min skog

Med vår webbtjänst Min skog håller du koll på vilka åtgärder som pågår i din skog. Du får också tillgång till skogskartor över din fastighet och mycket mer.

 

Häng med i utvecklingen

När du gör affärer med oss får du vårt magasin Skogsliv. Det är en välmatad tidning som informerar om aktuella frågor i skogsbruket, inspirerar och ger tips.

 

Kolla termerna i vår skogsordlista

Vad betyder egentligen impediment? I vår skogsordlista hittar du de vanligaste skogstermerna.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019