Funderar du på att sälja skog? Att göra det till oss är tryggt och enkelt! Här har vi sammanfattat hur en virkesförsäljning går till.


1. Kontakta Holmens virkesköpare - vi hjälper dig ta första steget i din försäljning

Börja med att kontakta en av våra virkesköpare för att diskutera vad du har för behov och vilka förutsättningar det finns i din skog. Oavsett om du har mycket eller lite kunskap om skogsbruk hjälper vi dig gärna.

Vi går ut och gör en översyn av skogen och tittar bland annat på vilka skogliga åtgärder som behöver göras de närmaste åren. Under vår översyn får du gärna vara med! Då kan du passa på att ställa eventuella frågor och få råd kring din skog av våra kunniga virkesköpare. Vi är en av landets största virkesköpare och finns i nästan hela Sverige.

Klicka här för att själv hitta en virkesköpare nära dig.

Eller fyll i ett formulär här så kontaktar vi dig! 

 

2. Affärsform - vill du sköta avverkningen eller låta oss sköta det?

Virkesaffären kan se olika ut beroende på vad som passar dig bäst. Vi hjälper dig gärna med avverkning av skogen, men du kan givetvis också ordna det själv om du föredrar det. Det finns två huvudsakliga affärsformer, avverkningsrätt och leveransvirke. Med avverkningsrätt hjälper vi dig först med själva avverkningen och sedan även transport av ditt virke. Leveransvirke innebär att du ordnar med avverkningen själv, samt att virket transporteras till en bilväg för upphämtning. Vi hämtar virket och du får sedan betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

Klicka här för att läsa mer om olika affärsformer

 

3. Kontrakt och betalning

Vi upprättar ett kontrakt för avverkningsrätt (om vi sköter avverkningen) eller leveransvirke (om du sköter avverkningen själv). För avverkningsrätter betalas likviden normalt ut efter avverkningen, men om du hellre önskar få ett förskott eller förskjuta betalningen till långt efter avverkningen så är det fullt möjligt. Betalningen för leveransvirke görs månadsvis efter inmätningen.

Vi upprättar även kontrakt för skogsvårdstjänster och skogsbränsle om det är aktuellt för dig.

 

4. Avverkning och rapporter

Efter avverkning transporteras virket till industrin där Virkesmätningsföreningen gör en opartisk kvalitetsklassning och mätning av volymen. Du får sedan rapporter om inmätt virke av oss. Du kan enkelt följa hur avverkningsarbetet fortskrider via vår webbtjänst Min skog. Där får du också tillgång till skogskartor för din fastighet, information om deklaration, skogsskador och mycket annat.

Vad händer efter att du sålt ditt virke till oss?

Var virket hamnar och vilka produkter det blir varierar och beror på en mängd olika faktorer, så som trädslag, kvalitet och dimension på virket samt vilken geografi skogen står i. Efter att våra virkesköpare tittat närmare på din skog kommer du att få en klar bild av vilka sortiment det går att ta ut och därmed också vart ditt virke kommer att hamna.

Vi gör ett omfattande arbete för att minska transportavstånden och därmed även kostnader och utsläpp. I detta arbete ingår bland annat virkesbyten med andra bolag som har motsvarande virke, men i geografier som är närmare våra industrier.

Majoriteten av virket vi köper förädlas dock i vår egen industri, vilket ger en säker avsättning för virket. Holmens industrier i Sverige utgörs av ett kartongbruk i Iggesund, två pappersbruk i Hallsta och Norrköping, samt två sågverk i Iggesund och Norrköping. Har du skog nära någon av dessa industrier kan du vara ganska säker på att virket går dit. Vi exporterar inte virke, men en stor del av Holmens produkter – papper, kartong och sågade trävaror – exporteras.

 

5. Slutredovisning

När avverkning, transport och rapportering är färdigställd får du en slutredovisning som ger en totalbild av leveransen när allt är slutinmätt. Därefter återstår slutbetalningar enligt dina önskemål.

 

6. Årsbesked

Varje år får du en sammanställning av de virkesaffärer som du har gjort med oss. Sammanställningen använder du sedan för att kontrollera uppgifterna mot din egen bokföring och deklaration. I webbtjänsten Min skog kan du få tips och råd inför din deklaration.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019