Är du intresserad av att utföra drift och underhåll, upprustning och nybyggnation av skogsbilvägar samt enskilda vägar? Då är du välkommen med ditt anbud.

Kontraktstiden är fyra år med möjlighet till option ett + ett år.
Kontraktsstart för buskröjning i Västerbotten är 2023-06-01.
För övriga uppdrag i Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland
gäller kontraktsstart 2023-08-01.
Sista anbudsdatum 2023-01-09 klockan 16.00.

 

Eventuella frågor besvaras av vägmästare:

Västerbotten, Mikael Wahlberg, 070-353 70 47 mikael.wahlberg@holmen.com 

Västernorrland Jämtland, Jens Kristoffersson, 070-575 88 75 jens.kristoffersson@holmen.com.

 

För att lämna anbud behöver du läsa igenom samtligt förfrågningsunderlag nedan. Var medveten om att filerna anges i zip-format och att det därför kan upplevas ta längre tid vid nedladdning 

FFU-underlag Region Nord, Mapp 1-10 samt 13-20.

FFU-underlag Region Nord, Mapp 11. Enskilda vägar del 1 

FFU-underlag Region Nord, Mapp 11. Enskilda vägar del 2

FFU-underlag Region Nord, Mapp 11. Enskilda vägar del 3

FFU-underlag Buskröjning Västerbotten