Holmen Skog region Mitt söker en serviceinriktad slutavverkningsentreprenör med huvudsakligt verksamhetsområde i östra Härjedalen. Uppdragen utförs inom vår köpverksamhet och Holmens egna innehav i området.

Holmen är en stabil uppdragsgivare som värdesätter långsiktiga relationer och engagerade skogsentreprenörer som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi erbjuder ett välplanerat uppdrag med konkurrenskraftiga villkor.

Din intresseanmälan önskas snarast. Frågor och anbudsunderlag besvaras av Johan Helmersson, johan.helmersson@holmen.com 070-340 54 78.