Vi på Holmen ser positivt på framtiden och fyller en viktig funktion i samhällets omställning till bioekonomi. Målet är att utveckla skogens alla värden, bidra till ett hållbart klimat och skapa sysselsättning på landsbygden genom att bedriva ett framtidssmart skogsbruk.

Just nu söker vi avverkningsentreprenörer för både skörd och gallring i Västernorrland och Jämtland. Vi är en stabil uppdragsgivare som värdesätter långsiktiga relationer och engagerade entreprenörer som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Holmen erbjuder ett välplanerat uppdrag med konkurrenskraftiga villkor.

Frågor och anbudsunderlag besvaras i området Kramfors-Sollefteå-Hammarstrand och norrut av Mattias Gustafsson produktionschef Region Nord, 070-580 88 44 eller mattias.gustafsson@holmen.com

Frågor gällande området söder om Kramfors-Sollefteå-Hammarstrand besvaras av Anders Svensson produktionschef Region Mitt, 070-251 47 31 eller anders.svensson@holmen.com

Vi önskar din intresseanmälan snarast och kommer att kontakta inkomna intressenter löpande.