Holmen Skog region Mitt söker en serviceinriktad skörd- och gallringsentreprenör med huvudsakligt verksamhetsområde i Uppland. Uppdragen utförs inom vår köpverksamhet och Holmens egna innehav i området.

Holmen är en stabil uppdragsgivare som värdesätter långsiktiga relationer och engagerade skogsentreprenörer som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi erbjuder ett välplanerat uppdrag med konkurrenskraftiga villkor.

Din intresseanmälan önskas snarast. Frågor och anbudsunderlag besvaras av någon av följande:

Jimmy Jernberg 073-076 77 51 jimmy.jernberg@holmen.com 

Axel Arvidsson 073-784 61 75 axel.arvidsson@holmen.com