Holmen utvecklar vindkraften på koncernens mark och vill gärna ge dig möjlighet att lämna dina synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan projektering och tillståndsprocess påbörjas.


Som ett led i Holmens arbete med att skapa en tidig dialog omkring vindkraftsprojekt på våra marker publicerar vi nu kartor som visar vindområden. Vindområden är områden där förutsättningar kan finnas för en vindkraftsetablering, men där projektering inte har inletts. 

Tyck till!

Du har här möjlighet att lämna dina synpunkter redan innan Holmen har tecknat avtal med en projektör och innan den lagstadgade tillståndsprocessen för att bygga vindkraft har kommit igång. Synpunkterna sammanställs av Holmen till projektören i de fall projektering blir aktuellt. 

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde fyller du i uppgifterna i formuläret nedan. Ange vindkraftsområde från kartan för det område du vill lämna synpunkter på.

Kartor 

För närvarande har vi inga etableringsområden för tidiga samråd.


Vid eventuella frågor är du välkommen att skicka e-post till oss, maria.hedqvist@holmenskog.com

 

 


Fastighetschef
Maria Hedqvist Holmen Skog
Mobil: +46 73 077 54 68
Avdelning: Stab fastighet
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019