I kartorna nedan visas områden där projektering pågår samt vem som är projektör.


Har du synpunkter på dessa projekt ska du vända dig till det bolag som är projektansvarigt. 

 Pågående projekt norra Norrland 

 Pågående projekt södra Norrland 

 Pågående projekt Svealand 

 Pågående projekt Götaland

 

  

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017