Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I kartorna nedan visas områden där projektering pågår samt vem som är projektör.


Har du synpunkter på dessa projekt ska du vända dig till det bolag som är projektansvarigt.

 

 Pågående projekt norra Norrland

 

 Pågående projekt södra Norrland

 

 Pågående projekt Svealand

 

 Pågående projekt Götaland

 

 

  

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser