Areal, tillväxt och virkesförråd

 

Total landareal

1 301 000 ha
Total skogsmarksareal 1 153 000 ha
     - varav naturvårdsareal 192 000 ha
Produktiv skogsmark 1 042 000 ha
Virkesförråd per hektar  120 m3sk
Virkesförråd totalt 121 milj m3sk
   

Trädslag

 
Gran  28%
Tall 51%
Löv  13%
Contorta 8%
   

Åldersklassfördelning

 
0-30 år 38%
31-60 år 30%
61-90 år 15%
91 år 17%
   

Skörd

 
Gallring och skörd, totalt  2 650 000 m3f
   

Plantering och sådd

 
Totalt 11 000 ha  
   

Röjning

 
Totalt 13 000 ha
   

Bonitet

 
Löpande tillväxt  4 300 000 m3sk
Omräkning 1 m3sk = 0,84 m3f  

 

 

 

 

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019