Areal, tillväxt och virkesförråd

 

Total landareal

1 269 000 ha
Total skogsmarksareal 1 153 000 ha
     - varav naturvårdsareal 202 000 ha
Produktiv skogsmark 1 042 000 ha
Virkesförråd per hektar  117 m3sk
Virkesförråd totalt 119 000 000 m3sk
   

Trädslag

 
Gran  32 %
Tall 49 %
Löv  13 %
Contorta 6 %
   

Åldersklassfördelning

 
0-30 år 37 %
31-60 år 29 %
61-90 år 15 %
91 år 19 %
   

Skörd

 
Totalt  3 200 000 m3f

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017