Areal, tillväxt och virkesförråd

 

Total landareal

1 275 000 ha
Total skogsmarksareal 1 153 000 ha
     - varav naturvårdsareal 187 000 ha
Produktiv skogsmark 1 042 000 ha
Virkesförråd per hektar  118 m3sk
Virkesförråd totalt 120 milj m3sk
   

Trädslag

 
Gran  29%
Tall 51%
Löv  13%
Contorta 7%
   

Åldersklassfördelning

 
0-30 år 38%
31-60 år 30%
61-90 år 15%
91 år 18%
   

Skörd

 
Gallring och skörd, totalt  3 000 000 m3f
   

Plantering och sådd

 
Totalt 10 000 ha  
   

Röjning

 
Totalt 12 000 ha
   

Bonitet

 
Löpande tillväxt  4 400 000 m3sk
Omräkning 1 m3sk = 0,84 m3f  

 

 

 

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018