Holmens verksamhet är baserad på den förnybara och klimatneutrala råvaran virke som ger produkter som kan återvinnas som både material och energi.


 

För att bromsa den pågående förändringen av jordens klimat måste utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser plana ut på nuvarande nivå och på sikt minska.

Av klimatskäl är det bäst att bruka skogen aktivt och producera mycket virke.

Trä blir en allt viktigare produkt i det hållbara samhället eftersom trä binder kol. Växande skog lagrar luftens koldioxid i träd och mark i form av kol. När träden avverkas och används till träprodukter fortsätter dessa produkter att binda kol under hela produktens livslängd.

Genom att använda trä istället för stål och betong i byggnader når man två viktiga effekter: Dels binder man koldioxid under mycket lång tid, dels undviker man de stora utsläpp av koldioxid som tillverkning av stål och betong orsakar.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019