Skogens miljövärden riktar sig till skogsägare som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Stödet finansieras inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden). Holmen har beviljats stöd för att utföra åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Det är främst åtgärder för att skapa lövskogar och utföra naturvårdsbränningar.


Skapa lövskogar

I de planerade lövskogarna ska barrträd huggas bort, lövträd frihuggas så de kan utveckla stora kronor och bli solbelysta. Död ved ska skapas.

De områden vi beviljats medel för att skapa lövskogar är:

 • Ottelandet i Örnsköldsviks kommun
 • Mesjöliden i Åsele kommun
 • Klippen i Åsele kommun
 • Gubbängsplogen i Nyköpings kommun
 • Granträsk i Skellefteå kommun
 • Klingnäs i Norsjö kommun

Naturvårdsbränningar

I de naturvårdsbränningar som Holmen fått EU medel för ska stående skog brännas för att återskapa brandpräglade skogar med döda träd, skadade träd och brändmark. De arter som är anpassade till brand kommer att gynnas och ges utrymme att växa till starkare populationer.

De områden vi beviljats medel för naturvårdsbränning är:

 • Rundaberg i Vindelns kommun
 • Berga i Robertsfors kommun
 • Norakammen i Norsjö kommun
 • Hällby i Sollefteå kommun
 • Ysjön i Hudiksvalls kommun
 • Geasjön i Hudiksvalls kommun
 • Stennäs i Bjurholms kommun
 • Låsjön i Örnsköldsviks kommun
 • Häggsjöbäcken i Örnsköldsviks kommun
 • Lövsjö i Örnsköldsviks kommun
 • Tallträsk i Skellefteå kommun

Brandefterliknande åtgärder

I de områden som inte är lämpliga för naturvårdsbränning görs åtgärder för att efterlikna naturvårdsbränningar.

De områden vi beviljats medel för brandefterliknande åtgärder är:

 • Klockens naturskog i Örnsköldsviks kommun

Europeiska jordbruksfondenMer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019