Holmens bok Konsten att odla skog sammanfattar vår syn på hur ett effektivt och uthålligt skogsbruk ska bedrivas.


Skogsbruket är i ständig utveckling. Kraven förändras. Nya kunskaper tillförs. Skogsskötseln måste därför vara både långsiktig och följa omvärldens förändrade krav.
 
Skogen är i fokus för samhällets intresse. Den ska fortsatt ge förnybar råvara till industrier som tillverkar återvinningsbara och klimatvänliga produkter samt genererar exportintäkter och välstånd. Den ska ge energi och ersätta den klimatstörande oljan. Samtidigt ska förutsättningar för biologisk mångfald i skogen förstärkas och hänsyn tas till sociala värden.
 
Holmens Konsten att odla skog ger en bild av hur vi sköter Holmens skogar. I vårt sätt att bruka skogen är kraven i certifieringarna PEFC™ och FSC® (FSC-C019863) med i alla steg i kedjan. Har du mer detaljerade frågor om hur vi sköter våra skogar efter att ha läst Konsten att odla skog hittar du kontaktuppgifter i högerkolumnen.
 
Avverkningsanmälningar är en officiell handling. Kontakta Skogsstyrelsen för mer information.
 


Skogsskötselchef
Olov Norgren Holmen Skog
Mobil: +46 70 326 45 43
Fax: +46 660 759 86
Avdelning: Sektion odla skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019