Precis som allt levande har träden en livscykel som består av olika faser. När träden blir gamla slutar de att växa för att så småningom dö. För att ta vara på träden på bästa sätt skördas träden när de är mogna.


De skördade träden blir en del av din vardag som livsmedelsförpackningar, hygienartiklar samt virke till hus och golv. Träfibrer kan även användas för att göra textilier och andra framtidsmaterial. Så skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle och ersätter mindre miljövänliga produkter.

 

När de mogna träden har plockats ut, ökar tillgången på ljus, vatten och näring som den nya skogen behöver. Innan föryngringen görs en markberedning med en maskin som vänder jorden så att tallar, granar, björkar och andra träd kan gro till en frisk och vacker skog. Vid föryngringen planterar Holmen skogsplantor eller sår frön.

 

Föryngringsavverkningen förändrar tillfälligt miljön för skogens växter och djur. Det är svenska arter vana vid. Is, eld och människor har skapat dagens skogar och många arter är gynnade eller beroende av solbelysning, värme och brand. Dessa förhållanden försöker vi att efterlikna vid exempelvis föryngringsavverkning och naturvårdsbränning.

 

Vissa av Holmens skogar kommer dock inte att föryngringsavverkas. Dessa naturvårdsavsättningar sköts istället för att gynna arter med andra krav på sin livsmiljö och är Holmens motsvarighet till reservat.

 

Så skyddas skogsmiljön vid föryngringsavverkning

  • Viktiga träd- och buskzoner skapas vid bäckar, sjöar och myrar.
  • Kulturmiljöer och fornminnen bevaras.
  • De skördade trädens grenar och toppar lämnas ofta kvar efter avverkningen. I dem finns stora delar av trädens näringsämnen som den nya skogen behöver. Skogsmaskinerna använder också riset för att köra på så att marken skonas.
  • Grupper av träd sparas från skörd för att gynna växter, djur, svampar och lavar. Dessa träd kommer även att bli vackra och själfulla inslag i nästa skog.
  • För naturens bästa sågas träd av och de så kallade högstubbarna lämnas kvar på föryngringsytan. Alla sedan tidigare döda träd sparas. Många av skogens arter är beroende av död ved.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019