Som ett led i koncernens hållbarhetskommunikation har Holmen tagit fram ett antal filmer.  Målet med filmerna är att de ska levandegöra Holmens skogar och skogsbruk.


Visste du att produkter från skogen är ett bra klimatval?

 

 

 

Visste du att vi vill att fler människor ska besöka skogen?

 

 

 

Visste du att idag växer skogen mer än någonsin?

 

 

 

Filmen "Den skötta skogens skönhet" handlar om det brukade skogslandskapet och om hur naturvärden värnas.

 

 

 

"Skogens sociala värden" handlar om Holmens skogsmark som plats för rekreation och nöje.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019