Vid slutavverkning får du lön för en mångårig skötsel av skogen. Holmens erfarenhet och resurser garanterar ett väl utfört arbete som tar hänsyn till naturvärden och förbereder för nästa generation skog. På köpet får du ett högt virkesvärde.


Skogen är en långsiktig investering. Hur skogen skötts genom åren har naturligtvis stor betydelse för virkesvärdet vid slutavverkning. Men även hur skörden utförs spelar roll för det ekonomiska utfallet. Med Holmen som samarbetspartner är du garanterad ett högt virkesvärde kombinerat med aktiv naturvård.

Så här fungerar det

Holmens avverkningslag har alltid den utbildning och erfarenhet som krävs för en lyckad skörd. Dessutom är de utrustade med moderna maskiner och den senaste tekniken, exempelvis dator som hanterar digitala kartor. Genom att Holmen är en stor leverantör till sågverk och industrier, får du ut maximalt värde av alla sortiment vid skörden.

Aktiv naturvård är en självklarhet. Skogens förutsättningar avgör vad som kan och bör göras. Bland annat kan värdefulla miljöer för djur- och insektsarter skapas i trädgrupper och kantzoner. Valet av kommande föryngringsmetod styr även avverkningen.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019