Med en skogsbruksplan har du ett fullständigt underlag för skötseln av skogen. Det gör att du kan planera bättre, göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt samt öka lönsamheten.


Skogens förutsättningar och vår skogliga kompetens är grunden för en bra skogsbruksplan. Holmen har dessutom ett av Sveriges bästa kartsystem. Skogsbruksplanen innehåller en översiktskarta samt speciella kartor som är kopplade till olika åtgärdsförslag. Med stöd av en skogsbruksplan kan rätt beslut tas, vilket ökar fastighetens värde och avkastning.

Så här fungerar det

Skogsbruksplanen är en komplett analys av skogsfastigheten. Den innehåller exempelvis fakta om typ av skogsmark, virkesförråd fördelat på trädslag per hektar, tillväxt, åldersklassindelning samt eventuellt höga natur- och kulturvärden. Med planen följer en skötselanvisning med förslag på åtgärder.

En skogsbruksplan bör uppdateras fortlöpande med utförda åtgärder. Holmen kan sköta uppdateringen, men vill du göra det själv erbjuder Holmen det dataprogram som skogsbruksplanen är gjord i.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019