Att ta hand om skogsbränsle vid avverkningen ökar intäkterna. Samtidigt är det bra för miljön, då det ersätter fossila bränslen.


Skogen är, till skillnad från olja och kol, förnybar och tillför inte nya mängder koldioxid till atmosfären. Därför har skogsbränsle blivit en allt mer intressant energikälla för värmeverk och industrier.

Skogsbränsle är ett samlingsbegrepp för olika råvaruslag från skogsbruket som kan användas för energiändamål. Det vanligaste skogsbränslesortimentet är grenar och toppar (GROT).  Skogsbränsle ger inte bara extra inkomster vid avverkningen. När riset är borta från hygget, kan markberedningen göras tidigare och planteringen blir enklare.

 

Så här fungerar det

Vid avverkningen samlas grenar och toppar i stora högar, risvältor. Dessa placeras så nära bilväg som möjligt, för att underlätta bortforsling. De flesta risvältor flisas på vintern då värmeverk och industrin har störst behov av bränsle.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019