Det är roligt att äga och bruka skog. Men om skogen inte är din huvudsyssla kan det vara svårt att hinna med att sköta den. Då hjälper vi dig.


Personlig rådgivare

Du får en kontaktperson på Holmen Skog som blir din personliga rådgivare och bollplank. Vi går årligen igenom fastigheten tillsammans med dig och har en tät dialog i samband med åtgärder och händelser.

Förtur

Du blir en prioriterad leverantör för oss, både för avsättning av virke och fördelning av resurser, samt blir en del i vårt nätverk.

Tillsyn

Många skogsägare bor idag på annan ort än den där skogsfastigheten finns. För dig är det tryggt att veta att du kan få hjälp med tillsyn av din fastighet.

Mervärden

Du får vår populära tidning tre gånger per år. Dessutom får du inbjudningar till olika evenemang.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019