Att röja ungskog är lönsamt, både på kort och lång sikt. Rätt utfört ger röjning en framtida skog av hög kvalité med grova dimensioner.


Det är dags att röja ungskogen när huvudstammarna är 2–3 meter höga. Efter röjningen får de kvarvarande träden mer utrymme samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Det gör att träden utvecklas positivt och att andelen värdefullt timmer ökar.

Även om röjningen är en kostnad idag leder den till bättre netto i framtiden. Det visar sig redan i första gallringen, men framförallt den dag som skogen ska slutavverkas.

 

Så här fungerar det

Med Holmen får du erfarna röjare som kan ”läsa” och analysera din ungskog för bästa möjliga resultat. Vid röjning regleras antalet träd, olika trädslag och trädens höjdspridning i skogen. Nu finns möjligheten att lägga grunden till en bra natur- och kulturmiljöhänsyn i din skog. Andelen lövträd i beståndet kan regleras och kulturminnen kan röjas fram. I skogar utan särskilda naturvärden kan röjningen utföras så att naturvärden på sikt återskapas.
 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019