Gallring ger inkomster och värdeökning

Att gallra är en klok investering för framtiden. Kvalitén i skogsbeståndet höjs och andelen timmer ökar. Rätt utförd gallring ger dessutom intäkter.

Lär dig mer om gallring i vår film Holmens gallringsskola! 

 

Gallring av skog ger de kvarvarande träden mer utrymme samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Det innebär att skogens tillväxt fokuseras på vitala och värdefulla träd. Gallring är ett gyllene tillfälle att utveckla och förvalta skogens natur- och kulturvärden. Exempelvis kan man skapa miljöer som främjar biologisk mångfald.

Så här fungerar det

Tidpunkten för första gallringen är viktig. Den bör göras när träden är 12–13 meter höga och trädkronorna börjar växa in i varandra. Utförs gallringen för sent ökar risken för snö- och vindskador, samtidigt som timmerutfallet vid slutavverkning blir sämre.

Gallring är ett precisionsarbete och Holmen ställer höga krav på avverkningslagens kompetens och utrustning. Genom att anpassa maskinval och arbetsmetod efter den aktuella skogens förutsättningar, får vi en optimal gallring och en framtida skog med högt virkesvärde.

}

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök
  • Skriv ut

© Holmen Group 2019