Att vara skogsföretagare har många fördelar. Samtidigt har det blivit allt mer komplext, då frågor som produktion, ekonomi, naturvård, jakt och rekreation ska vägas mot varandra. Genom Holmen kan du få en personlig skogsförvaltare.


Holmens skogsförvaltning är anpassad för större skogsfastigheter. Det är ett fullservicekoncept som omfattar all skötsel av skogen, inklusive näraliggande åtgärder som vägunderhåll och vägbyggnad. Din personliga skogsförvaltare hjälper dig att fatta de rätta besluten och skapa trygghet och lönsamhet i skogsägandet.

 

Så här fungerar det

Utifrån dina önskemål skapar vi tillsammans en långsiktig skötselplan för skogen. Vi ger dig förslag på åtgärder, men det är alltid du som tar besluten.

Om du vill kan förvaltaren även sköta alla kontakter med entreprenörer och myndigheter.

Under avtalstiden garanterar Holmen att köpa samtliga avsättningsbara virkessortiment. I tjänsten ingår även att årligen uppdatera din skogsbruksplan.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019