Åtgärdsplanen talar om vilka åtgärder som är aktuella på din skogsfastighet den närmaste tiden. Det hjälper dig planera skogens skötsel och är ett bra underlag vid kontakter med din virkesköpare.

En åtgärdsplan är mindre omfattande och detaljerad än en skogsbruksplan, och är ofta första steget för att öka värdet på skogsinnehavet. Planen ger en bra överblick över vilka åtgärder som bör göras på kort sikt. För att ytterligare underlätta planering och beslut har åtgärderna olika prioritet.

Åtgärdsplanen är dessutom ett användbart diskussionsunderlag i kontakterna med din virkesköpare.

 

Så här fungerar det

Holmens planläggare går igenom din fastighet och gör en bedömning av nödvändiga åtgärder på kort sikt. Den färdiga åtgärdsplanen innehåller en överskådlig karta samt uppgifter om aktuella avverknings- och skogsvårdsåtgärder.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019