Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Föryngring av skog är en av skogsägarens viktigaste investeringar. Att göra rätt redan från början, ger ett försprång som växer med tiden.


Med Holmens återväxtpaket och den nya återväxtgarantin får din nya skog bästa möjliga start. Vi erbjuder anpassad markberedning och plantor beroende på dina lokala förhållanden. Våra utbildade plantörer gör jobbet på rätt sätt.

 

Och skulle oturen vara framme – att exempelvis insekter, vilt, sork, svamp eller frost skadar plantorna det första året – så går vår garanti in och vi står för en kompletterande hjälpplantering.

 

Enkelt och utan krångliga förbehåll. Så ska en rejäl garanti fungera, tycker vi.

Så här fungerar det

I samband med avverkningsuppdrag som Holmen utför, tecknar du även ett återväxtuppdrag med oss. Det är ett paket som består av markberedning, plantor och plantering. Vid behov kompletteras det med skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp. Allt följer Holmens rekommendationer och Riktlinjer för uthålligt skogsbruk.

 

  • En hel växtperiod och en vinter efter planteringen gör du själv en kontroll av hygget. Har fler plantor än normalt skadats eller dött, kontaktar du Holmen.
  • Återväxtgarantin gäller oavsett orsak till plantavgången, även när till exempel vilt, sork, svamp eller frost skadat plantorna.
  • Holmen gör en inventering för att bedöma behovet av hjälpplantering.
  • Om planttätheten underskrider skogsvårdslagens krav, bekostar Holmen en hjälpplantering.

 

Ta del av vår kunskap

Grunden för vårt erbjudande är vårt stora egna skogsinnehav. Det ger oss erfarenhet och expertkunskap i skötsel av skog, från frö och planta till slutavverkning.

 

  • Vid våra plantskolor använder vi oss av utvalt frö för att skapa friska och växtkraftiga plantor för olika ståndorter.
  • Beroende på förutsättningarna för din mark, och i samråd med dig, väljer vi anpassade material och metoder som passar din nya skog.
  • Våra plantörer har rätt utbildning och redskap för jobbet.

 

Till det lägger vi nu vår återväxtgaranti som ger dig maximal trygghet.

 


Läs mer om våra leverantörer

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser