Föryngring av skog är en viktig investering. Att göra rätt redan från början, ger ett försprång som växer med tiden.


Att plantera är det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att skapa ny skog. Med Holmen som partner får du en professionell föryngring i alla led - du får en korrekt utförd markberedning, utvalda plantor som passar ståndorten samt plantering utförd av utbildade plantörer.

Så här fungerar det

I samband med avverkningsuppdrag som Holmen utför, tecknar du även ett återväxtuppdrag med oss. Det är ett paket som består av markberedning, plantor från Holmens egna plantskolor och plantering utförd av erfarna plantörer.

Vid behov kompletteras det med skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp. Allt följer Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk.

I samband med avverknings- och återväxtuppdrag som Holmen utför finns möjligheten att teckna Återväxtgaranti. Om oturen skulle vara framme – att exempelvis insekter, sork eller frost skadar plantorna det första året – så står Holmen för en kompletterande hjälpplantering.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019