Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut – från återväxt till slutavverkning – ger dig fördelar och din skog högre värde.


Som en av landets största skogsägare, har Holmen utvecklat en i alla delar professionell och effektiv skogsförvaltning. Resultatet är tjänster som stegvis gör ditt skogsägande tryggt och lönsamt.

Våra tjänster:

 

 

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019