Från och med 1 oktober är Martinsons en del av Holmen Skog. Förvärvet gör Holmen till en större aktör i norra Sverige. 
– Vi blir en mer komplett leverantör för skogsägare och kan erbjuda hela kedjan från frö till trähus, säger Mathias Westerlund.
Holmen Skog satsar även på ökad produktion och nyrekryteringar.
– Vi kommer behöva köpa mer virke än tidigare eftersom sågverken ökar sin produktion och vi ska bygga fler trähus. Det leder också till en ökad rekrytering av virkesköpare.
 
Att Holmen äger egen skog innebär att bolaget byggt upp en expertis och erfarenhet kring skogens förutsättningar och behov. Kunskaperna är en tillgång för skogsägare i form av rådgivning och service. 
– Vi på Holmen är duktiga på att sköta skog och delar gärna med oss av vår expertkunskap. Skogsägarna kommer också få del av all kunskap som finns hos våra underleverantörer och åkerier. Tillsammans utgör vi en stabil och säker part, säger Mathias Westerlund.
 

Vad innebär köpet av Martinsons för skogsägare i nord?

Skog från norr kommer även i fortsättningen att gå till sågverken i Bygdsiljum och Kroksjön. Och precis som tidigare är virket viktigt för stomsystem till hallar, broar, höga flerbostadshus och kontor från Martinsons Byggsystem. 
– För att minska transportavståndet och den negativa miljöpåverkan jobbar vi dessutom med virkesbyten. Det innebär att virket levereras till det sågverk som ligger närmast.
Alla virkesköpare från Martinsons finns kvar i samma närområde och skogsägare har i huvudsak samma kontaktperson, även om virkesköparna nu arbetar för Holmen. 
– Vi har samma lokala kontor, lastbilar och entreprenörer. Så lokalkännedomen finns kvar, men vi blir fler som kan stötta skogsbruket, förklarar Mathias Westerlund.
 

Vad innebär köpet av Martinsons för skogsägare i mitt och syd? 

– Virket kommer hamna på samma plats som förut och det innebär inte så mycket konkret i skogen, men vi blir en bättre mottagare. Sedan tidigare gör vi plank och brädor, papper och kartong nu kan vi även förädla skogen till avancerade trähus, kontorshus och lägenheter som bidrar till ett fossilfritt samhälle.