Under pandemin har politikerna prioriterat annat än till exempel målet att förenkla skatteregler för småföretagare, konstaterar Simon Hård.

– Det kommer att dröja minst ett år till, säger han.

Han är en av författarna till Areals lilla gröna, en bok om beskattning av jord- och skogsbruk. Eftersom framför allt intäkterna varierar mycket från år till år för många skogsbrukare är det viktigt att genom deklarationen utjämna dessa skattemässigt. Verktyg för det är till exempel en betalningsplan. Den innebär att skogsbrukaren kan sprida ut betalningarna över flera år.

– Då slipper skogsbrukaren att betala extra hög skatt ett enskilt år, säger Simon Hård.

Ett annat verktyg för utjämning är skogskonto. På ett skogskonto kan skogsbrukaren sätta in maximalt 60 procent av intäkter från upplåtelse av avverkningsrätt och 40 procent av intäkter från leveransvirke. Om en skogsägare skulle drabbas av skador (från till exempel angrepp av granbarkborre eller en storm) motsvarande minst två års tillväxt höjs procentsatserna till 80 respektive 50 procent.

– Det hanteras i samband med deklarationen. Insättningar görs efter att deklarationen är upprättad, men innan den lämnas in. Sedan måste pengarna finnas på kontot minst fyra månader och maximalt tio år, säger Simon Hård.

Ur skattesynpunkt är det också viktigt att varje år se över sitt räntefördelningsunderlag, särskilt för den som är passiv skogsägare – vilket de flesta är – då näringsverksamheten inte påverkar sjukpenning och pension.

Den så kallade värnskatten (med en brytpunkt vid en årsinkomst på över 703 000 kronor) är borttagen. Kvar finns den statliga skatten på 20 procent som tillkommer om inkomsten överstiger brytpunkten 523 200 kronor för 2020.

Förenklat handlar räntefördelning om att beskatta ett överskott från näringsverksamhet som kapitalinkomst. Därmed kan skatten minskas till 30 procent. Hur stor del av överskottet som får tas ut som kapitalinkomst beror på kapitalunderlaget som i princip motsvarar bolagets egna kapital.

– Det belopp som får beräknas för räntefördelning 2020 är underlaget multiplicerat med statslåneräntan plus 6 procent och eftersom statslåneräntan är negativ i dag blir det 6 procent. Det räntefördelningsunderlag du har ger en möjlighet att beskatta överskott från verksamheten upp till det beloppet med en beskattning på 30 procent, säger Simon Hård.

En nyhet 2020 (deklarationsåret 2019) var att reglerna för periodiseringsfonder justerades på grund av pandemin. I stället för 30 procent kunde hela överskottet upp till en miljon kronor avsättas i en periodiseringsfond.

– Det kan dyka upp fler specialregler med anledning av pandemin. Inget har sagts ännu, men det kan ske med kort varsel och kan vara värt att hålla koll på via till exempel Skatteverkets hemsida, säger Simon Hård.

Eventuella periodiseringsfonder och expansionsfonder bör också ses över vid varje deklaration. Går det att sätta in eller återföra medel? En periodiseringsfond skjuter upp skatten i maximalt sex år. En avsättning i en expansionsfond ger en skatt på 22 procent (ändras till 20,6 procent från 2021).

– Det ger skogsägare möjlighet att investera i maskiner eller annat för ett lågbeskattat överskott, säger Simon Hård.

 

Text: Thomas Östberg