Har du synpunkter på vår verksamhet?

Här har du möjlighet att lämna synpunkter på den delen av Holmens verksamhet som rör certifieringen och hanteringen av certifieringsmedlemskapet under ”Synpunkter på Holmen”.

Om du har synpunkter på Holmen som t.ex. kopplar till pågående eller utförda åtgärder på din fastighet, kontrakt, inmätta volymer m.m. är det i första hand din kontaktperson på Holmen du ska prata med. Du hittar kontaktuppgifterna under Mina kontakter i Min skog. Här har du även möjligheter att lämna synpunkter på PEFC-standardens tillämpning.

Vill du bli kontaktad via telefon eller epost? *