Årlig certifieringsdeklaration

Är din fastighet FSC®-certifierad inom ramen för Holmens paraplycertifiering? Då behöver vi en certifieringsdeklaration från dig. Vänligen, fyll i formuläret nedan och klicka på "Skicka". Tack!

Holmen samlar varje år in och sammanställer uppgifter som FSC®-standarden kräver av de fastigheter som ingår i Holmens paraplycertifiering. Uppgifterna kan komma att kontrolleras på fastigheten. Kontakta gärna din Holmen Skog-representant om du har frågor.

Inmätta virkesvolymer på din FSC®-certifierade fastighet för föregående kalenderår:

Rundved för förädlingsändamål (barr+löv):

GROT (oflisad):

Bränsleved (flisad GROT, rundved för bränsleändamål):

Har olycksfall förekommit på din FSC-certifierade fastighet under föregående kalenderår? (Gäller både under eget arbete samt under all entreprenad) *