Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I appen ”Min skog – Holmens skogsbruksplan” kan du se kartor över din fastighet och navigera med hjälp av gps. Har du en skogsbruksplan? Ladda hem vår app så har du alltid planen med dig i din telefon.


Appen är helt gratis. Den fungerar både i telefon och surfplatta och du hämtar den där du brukar laddar ner appar, i App Store eller Google Play.

 

I appen kan du:

  • se kartor över din fastighet
  • navigera med hjälp av gps
  • se din skogsbruksplan
  • ladda ner dina fastigheter offline, så att du kan titta på dem även om det saknas internetuppkoppling

 

Inloggningen är den samma som till webbtjänsten Min skog. Har du redan ett konto där använder du helt enkelt samma e-postadress och lösenord för att logga in i appen. Har du ännu inte registrerat dig som användare av webbtjänsten Min skog? Gör det nu.

 

 

Registrera dig för Min skog här

 

Ladda ner från App Store

 

Ladda ner från Google Play

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser