Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Distriktet förmedlar varje år cirka 400 000 kubikmeter virke till Holmenkoncernens pappersbruk i Braviken och Hallsta, samt Bravikens sågverk, men även till övriga sågverk i området. Vi är en naturlig samarbetspartner för ett stort antal skogsägare i Sörmland.

Holmen Skog distrikt köp Nyköping är ett lokalt företag med rötterna i traktens skogsbruk. Vi är samtidigt en del av Holmen och har därför stora resurser att erbjuda våra leverantörer. Kontakta oss gärna!

Läs mer om våra tjänster

Se våra prislistor


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018