Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Merparten av den massaved vi anskaffar går till Holmen-koncernens pappersbruk i Hallstavik. Tall- och lövmassaved använder vi i bytesaffärer med andra lokala massabruk för att istället få tillbaka motsvarande volymer gran till Hallstaviksindustrin. Timret säljer vi till lokala sågverk.

Konkurrenskraften hos industrin, Holmens och andras, är avgörande för lönsamheten i skogsbruket i Uppland. Holmen-koncernens långsiktiga investeringar i Hallstaviksindustrin bidrar starkt till denna lönsamhet.

Läs mer om våra tjänster

Se våra prislistor

Har du frågor om vägar, jakt eller annat som gäller Holmens egen skog i Uppland?
Kontakta Elin Qvarnström


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019