Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Region Mitt anskaffar varje år cirka 4 miljoner kubikmeter massaved och sågtimmer. Vi levererar virke till massaindustri och sågverk i nedre Norrland och Uppland.

Största mottagare av virket är Holmen-koncernens anläggningar Iggesunds Bruk, Iggesunds Såg och Hallsta Pappersbruk. Vi förvaltar cirka 275 000 hektar av Holmens skogsmark

Läs mer om våra tjänster

Om Holmens skogsbruk


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019