Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Stab verksamhetsstöd har till uppgift att förse kärnverksamheten med effektivt och ändamålsenligt stöd inom:
- ekonomi och controlling
- redovisning av köp från skogsleverantörer
- utveckling och förvaltning av IT
- projektledning
- samordning och utveckling av miljö- och kvalitetsfrågor.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019