Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Skogsbruket är i ständig utveckling. Kraven förändras och nya kunskaper tillförs. Stab Skogsbruk påverkar och driver utvecklingen inom skogsskötsel och miljö, skoglig planering, drivning, transport och logistik. I samverkan med regionerna formar staben riktlinjer för hur ett effektivt och uthålligt skogsbruk ska bedrivas.

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser