Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Skogsbruket är i ständig utveckling. Kraven förändras och nya kunskaper tillförs. Stab Skogsbruk påverkar och driver utvecklingen inom skogsskötsel och miljö, skoglig planering, drivning, transport och logistik. I samverkan med regionerna formar staben riktlinjer för hur ett effektivt och uthålligt skogsbruk ska bedrivas.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019